Znajdź przetarg

Kategoria: Przetarg - 2014-12-30

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot rozbudowa strefy sportowo-turystycznej

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania dokumentacji technicznej strefy (pole do mini golfa), przygotowania terenu, wykonania fundamentów, transportu i montażu elementów podłoża, wyposażenia oraz akcesoriów. Oferent będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń wymaganych przed i po realizacji inwestycji.

pdf_icon.png więcej

Zgłoś udział »

Kategoria: Przetarg - 2014-12-30

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot: rozbudowa parku linowego

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania dokumentacji technicznej, przygotowania terenu parku linowego zgodnie z obowiązującymi normami środowiskowymi i bezpieczeństwa oraz budowy parku linowego (tras i przeszkód) i dostarczenia elementów specjalistycznych. Oferent będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń wymaganych przed i po realizacji inwestycji.

pdf_icon.png więcej

Zgłoś udział »

Kategoria: Przetarg - 2014-12-17

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot budowę placu zabaw

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż wieloelementowego placu zabaw. Oferent będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń wymaganych przed i po realizacji inwestycji.

pdf_icon.png więcej

Zgłoś udział »

Kategoria: Przetarg - 2014-12-08

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot budowę placu zabaw

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż wieloelementowego placu zabaw. Oferent będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń wymaganych przed i po realizacji inwestycji.

pdf_icon.png więcej

Zgłoś udział »

Kategoria: Przetarg - 2014-12-08

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot budowę pola do mini golfa

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż 10 dołkowego pola do mini golfa wraz z zagospodarowaniem terenu i elementów wokół pola do gry. Oferent będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń wymaganych przed i po realizacji inwestycji. 

pdf_icon.png więcej

Zgłoś udział »

Kategoria: Przetarg - 2014-11-21

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot budowę parku linowego

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie tras i przeszkód, dostawa sprzętu (w tym sprzętu asekuracyjnego) oraz montaż elementów składających się na park linowy (4 trasy) wraz z wydaniem opinii dendrologicznej i szkoleniem personelu. Oferent będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń wymaganych przed i po realizacji inwestycji.

pdf_icon.png więcej

Zgłoś udział »

Kategoria: Przetarg - 2014-11-21

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot budowę pola do mini golfa

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż 3 dołkowego pola do mini golfa wraz z zagospodarowaniem terenu i elementów wokół pola do gry. Oferent będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń wymaganych przed i po realizacji inwestycji.

pdf_icon.png więcej

Zgłoś udział »

Kategoria: Przetarg - 2014-11-21

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot budowę placu zabaw

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż wieloelementowego placu zabaw. Oferent będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń wymaganych przed i po realizacji inwestycji.

pdf_icon.png więcej

Zgłoś udział »

Kategoria: Przetarg - 2014-09-26

Adaptacja byłych budynków szkoły cyrkowej w Julinku w celu stworzenia Centrum Rekreacyjno-Rozrywkowego wraz z Muzeum Sztuki Cyrkowej– podstawą zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu oraz rozwoju gospodarczego gminy Leszno

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oraz przeprowadzenie wszelkich prac zgodnie z umową. Oferent będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń wymaganych przed i po realizacji inwestycji .

pdf_icon.pngwięcej

Zgłoś udział »

Kategoria: Przetarg - 2014-06-24

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot "Przebudowa Zespołu Stajni i Małej Areny w Julinku koło Leszna"

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz przeprowadzenie wszelkich prac zgodnie z umową.

pdf_icon.png więcej

Zgłoś udział »

Kategoria: Przetarg - 2014-06-24

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot "Przebudowa Zespołu Stajni i Małej Areny w Julinku koło Leszna" prace poza dotacją

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz przeprowadzenie wszelkich prac zgodnie z umową.

pdf_icon.png więcej

Zgłoś udział »

Kategoria: Przetarg - 2014-06-18

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot "Dostawa i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych"

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych.

pdf_icon.png więcej

Zgłoś udział »